BELEID INZAKE BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De privacy van de klanten staat hoog in het vaandel bij Huttopia.
Daarom hebben wij, met inachtneming van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, m.n. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Frans “RGPD”), een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld en doen wij er alles aan om de aanbevelingen van de CNIL (Franse wet Informatica en Vrijheid) toe te passen.

Wij verwerken de gegevens van onze gebruikers, klanten of prospects met de volgende kenmerken:

1. Verzamelde gegevens

De persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld, zijn als volgt:

Een account aanmaken: bij het aanmaken van het account van de gebruiker, hun achternaam, voornaam, e-mailadres.
Verbinding: wanneer de gebruiker verbinding maakt met de site, registreert deze in het bijzonder zijn naam, voornaam, verbinding, gebruik en locatiegegevens.
Profiel: door gebruik te maken van de diensten die op de site worden aangeboden, is het mogelijk om een ??profiel aan te vullen dat een adres en een telefoonnummer kan bevatten.
Betaling: als onderdeel van de betaling voor producten en diensten die op de site worden aangeboden, registreert de site financiële gegevens met betrekking tot de bankrekening of creditcard van de gebruiker.
Cookies : Cookies zijn essentieel voor de goede werking van de site en stellen de gebruiker in staat zijn surfervaring te verbeteren, bepaalde deelfuncties op de social media te gebruiken en toegang te krijgen tot content en reclame op basis van zijn/haar interesses.
Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de site en worden automatisch geïnstalleerd. Bij het eerste bezoek aan een website kan de gebruiker de installatie van niet-essentiële cookies, waarvoor zijn toestemming is vereist, aanvaarden of weigeren. De gebruiker kan op elk moment zijn/haar voorkeuren m.b.t. cookies wijzigen door op de link “toestemming beheren” te klikken, die zich op het merendeel van onze sites onderaan de pagina bevindt.

2. Doel van de verwerking

De persoonlijke gegevens die van gebruikers worden verzameld, zijn bedoeld om de diensten van de site te leveren, deze te verbeteren en om een ??veilige omgeving te behouden. Meer specifiek zijn de toepassingen als volgt:

– toegang tot en gebruik van de site door de gebruiker;
– beheer van de werking en optimalisatie van de site;
– verificatie, identificatie en authenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens;
– implementatie van gebruikersondersteuning;
– personalisatie van diensten door advertenties weer te geven op basis van de browsegeschiedenis van de gebruiker, in overeenstemming met hun voorkeuren;
– preventie en detectie van fraude, malware (kwaadaardige software) en beheer van beveiligingsincidenten;
– beheer van eventuele geschillen met gebruikers;
– het verzenden van commerciële en advertentie-informatie, op basis van gebruikersvoorkeuren.

3. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden voor een beperkte periode bewaard die niet langer is dan nodig is voor het verzamelen ervan.

4. Wettelijke basis

De wettelijke basis die wordt behouden, is voor de onderstaande verwerking:
Het managen van prospects: het gerechtvaardigd belang
Registratie en beheer van de nieuwsbrief: toestemming
Analyse van koopgedrag: gerechtvaardigd belang
Beheer van een verblijf (reservering, facturering): noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
Klanttevredenheid: het gerechtvaardigd belang

5. Delen van persoonlijke gegevens met derden

Persoonsgegevens kunnen in de volgende gevallen worden gedeeld met externe bedrijven:

– Wanneer de gebruiker betalingsdiensten gebruikt, staat de site voor de uitvoering van deze diensten in contact met derde bank- en financiële bedrijven waarmee er contracten zijn gesloten;
– Wanneer de gebruiker informatie publiceert die toegankelijk is voor het publiek in de gratis commentaargedeelten van de site;
– Wanneer de gebruiker de website van een derde toestemming geeft om toegang te krijgen tot zijn gegevens;
– Wanneer de site de diensten van providers gebruikt om gebruikersondersteuning, advertenties en betalingsdiensten te bieden. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot gebruikersgegevens, als onderdeel van de uitvoering van deze diensten, en hebben een contractuele verplichting om deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming;
– Indien wettelijk vereist, kan de site gegevens verzenden om klachten tegen de site op te volgen en om te voldoen aan administratieve en juridische procedures;
– Als de site betrokken is bij een fusie, overname, verkoop van activa of reorganisatie, moet hij mogelijk alle of een deel van zijn activa, inclusief persoonsgegevens, verkopen of delen. In dit geval worden gebruikers geïnformeerd voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een derde partij.

6. Overdracht van persoonlijke gegevens

De gegevens die op deze site worden verzameld, worden niet buiten de Europese Unie verzonden.
Als de gebruiker echter een verblijf in de Verenigde Staten en / of Canada wil boeken, zijn de algemene verkoopvoorwaarden van de site https://europe.huttopia.com/ van toepassing.

In de Verenigde Staten moet worden opgemerkt dat het privacyschild sinds 16 juli 2020 ongeldig is verklaard door het Europese Hof van Justitie, dat wil zeggen dat het niet langer wordt erkend als een wettelijk kader dat de adequate bescherming van persoonsgegevens waarborgt.

In Canada en in de provincie Quebec worden persoonsgegevens gebruikt in overeenstemming met de federale wet inzake de bescherming van persoonlijke informatie en elektronische documenten (PIPEDA) en de wet van Quebec met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie in de privésector.

Huttopia informeert u dat het overal ter wereld hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens implementeert, ongeacht het regelgevingskader.

7. Beveiliging en vertrouwelijkheid

De site implementeert organisatorische, technische, softwarematige en fysieke maatregelen in termen van digitale veiligheid om persoonlijke gegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Er moet echter worden opgemerkt dat internet geen volledig beveiligde omgeving is en dat de site de veiligheid van de verzending of opslag van informatie op internet niet kan garanderen.

8. Implementatie van de rechten van betrokkenen

U heeft een aantal wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Voor meer informatie en advies over uw rechten kunt u terecht bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in uw land (in Frankrijk, de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL: https://www.cnil.fr/).

1- Het recht op informatie – U hebt het recht om duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie te ontvangen over hoe we uw gegevens gebruiken en over uw rechten. Dit is de reden waarom we deze informatie aan u meedelen via dit privacybeleid.

2- Recht op toegang – U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw informatie (als we deze verwerken) en bepaalde anderen zaken(zoals die welke hier worden verstrekt). Het doel is dat u goed op de hoogte bent en kunt verifiëren dat we uw informatie gebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

3- Het recht op rectificatie – U heeft het recht om uw informatie te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig is.

4- Het recht om te wissen – Dit recht staat ook bekend als het “recht om te worden vergeten” en, in eenvoudige bewoordingen, kunt u een verzoek doen tot verwijdering van uw gegevens wanneer deze bestaan. Dit is echter geen algemeen recht om gegevens te wissen en er zijn uitzonderingen.

5- Het recht op beperking van de verwerking – U heeft het recht om elk verder gebruik van uw informatie te “blokkeren” of te verwijderen. Als de verwerking beperkt is, kunnen we ze opslaan, maar we kunnen ze niet blijven gebruiken. We houden de lijst bij van mensen die hebben verzocht om het verdere gebruik van hun gegevens te blokkeren, om de naleving van de beperkende maatregel te waarborgen.

6- Het recht op overdraagbaarheid van gegevens – U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen en opnieuw te gebruiken voor uw eigen doeleinden en in andere diensten. Hierdoor kunt u ze gemakkelijk verplaatsen, kopiëren of veilig overbrengen tussen onze computersystemen en derden, zonder dat hun gebruiksmogelijkheden worden aangetast.

7- Het recht om bezwaar te maken – U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, inclusief verwerking voor directe commerciële doeleinden (wat alleen mogelijk is met uw toestemming).

8- Het recht om een ??klacht in te dienen – U hebt het recht om een ??klacht in te dienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of beheren bij de bevoegde nationale autoriteit ter zake (in Frankrijk, de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL: https: //www.cnil.fr/).

9- Het recht om uw toestemming in te trekken – Als u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u deze op elk moment intrekken (hoewel, als u dat doet, dit niet betekent dat iets dat we hebben gedaan met uw toestemming tot die datum onwettig was.). Dit omvat uw recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden in te trekken.

We reageren op verzoeken en verstrekken kosteloos informatie; In het geval van een herhaald verzoek kunnen we echter een redelijke vergoeding in rekening brengen om onze administratieve kosten te dekken.

We hebben mogelijk ook het recht om te weigeren gevolg te geven aan een verzoek. Beoordeel uw aanvraag op een verantwoordelijke manier voordat u deze indient. We zullen zo snel mogelijk reageren, meestal binnen een maand na de datum van ontvangst; maar als het langer duurt om het verzoek te verwerken, laten we u dat weten.

Om contact met ons op te nemen over de bescherming van persoonsgegevens:

Per e-mail op het volgende adres: [email protected]
Per post: HUTTOPIA, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming rue du Chapoly 69290 Saint Genis les Ollières.

9. Evolutie van dit beleid

Huttopia SA behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit beleid met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Als er een wijziging wordt aangebracht in dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, verbindt Huttopia NV zich ertoe om de nieuwe versie op haar site te publiceren.