WETTELIJKE BEPALINGEN

Redacteur

Deze site wordt gepubliceerd door HUTTOPIA SA, een vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van € 7.814.792,40, ingeschreven op 11/10/1999 in het handels- en ondernemingsregister van LYON onder RCS Lyon-nummer 424562890

Adres: rue du Chapoly, 69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
Telefoon: 04 37 64 22 33
Intracommunautair btw-nummer: FR 15 424 562 890
Publicatiedirecteur en redactiemanager: Céline Bossanne

Gastheer

Deze site wordt gehost door het bedrijf OELIS, 178, Boulevard Antonio Vivaldi, 42000 SAINT ETIENNE

Intellectueel eigendom

De inhoud van de site blijft eigendom van HUTTOPIA SA, de enige houder van de intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud.

Internetgebruikers verbinden zich ertoe geen gebruik te maken van deze inhoud; elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een overtreding van vervalsing vormen.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo’s gemaakt van elementen van de site zonder de uitdrukkelijke toestemming van HUTTOPIA SA is daarom verboden in de zin van artikel L.713-2 van de Intellectual Property Code.

Beperking van aansprakelijkheid en afwijzing van garanties

HUTTOPIA SA legt zich erop toe goede zorg te besteden aan de waarheidsgetrouwheid van de informatie die op de site wordt geplaatst en om de site regelmatig up-to-date te houden. Foutieve informatie of weglatingen kunnen echter voorkomen, met name als gevolg van typografische of lay-outfouten. Als u fouten opmerkt, wordt u verzocht deze aan ons door te geven zodat de juiste correcties kunnen worden aangebracht.

HUTTOPIA SA behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elk element van de site te wijzigen. Als onderdeel van haar beleid om de site bij te werken en te optimaliseren, kan HUTTOPIA SA beslissen om deze voorwaarden te wijzigen.

Alle gedateerde informatie die op de site is gepubliceerd, is alleen geldig voor de opgegeven datum. HUTTOPIA SA behoudt zich dus het recht voor om een ??of alle internetaanbiedingen zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

HUTTOPIA SA kan geen ononderbroken toegang tot de site www.huttopia.com garanderen. Van tijd tot tijd kan de service worden onderbroken vanwege onderhouds- of reparatieproblemen, of als gevolg van computerproblemen, internetonderbrekingen of andere onvoorziene omstandigheden.

HUTTOPIA SA kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de verspreiding van een virus door derde via onze site en die waarschijnlijk uw computersysteem kan infecteren als gevolg van uw verbinding met deze site, het te gebruiken van de site of de navigatie op deze site. Evenzo kan HUTTOPIA SA niet aansprakelijk worden gesteld voor enige materiële of incidentele schade (inclusief, maar niet beperkt tot technisch falen, openbaarmaking van vertrouwelijke documenten, verlies van gegevens), noch voor enige andere indirecte schade, van welke aard dan ook, die optreedt tijdens of verband houdt met het gebruik van de site.

Nieuwsbrief

Als u zich abonneert op het ontvangen van nieuwsbrieven van HUTTOPIA-campings en -villages, ontvangt u informatie over onze diensten per e-mail. Deze brieven zijn informatief van aard en u kunt zich op elk moment uitschrijven door op de daarvoor bestemde link onderaan de nieuwsbrief te klikken.

Spelletjes en wedstrijden

HUTTOPIA SA kan tijdens bepaalde periodes wedstrijden, gratis spellen en promoties aanbieden op de site. Ze vallen onder speciale bepalingen die beschikbaar zijn op de internetpagina’s die aan hen zijn gewijd.

Hyperlinks

Om de toegang tot andere sites die aanvullende informatie kunnen bieden, te vergemakkelijken, kan HUTTOPIA SA een aantal links op de site plaatsen. Het kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een site van derden waartoe de internetgebruiker via de site toegang heeft. Aangezien HUTTOPIA geen middelen heeft om de inhoud van deze sites te controleren, is het niet verantwoordelijk voor hun onbeschikbaarheid, inhoud, advertenties of andere elementen.

Omgekeerd kunnen externe sites hyperlinks bevatten die naar de site verwijzen. Een dergelijke link kan niet worden geïnstalleerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HUTTOPIA SA.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving.

Algemene clausule

Elke overdracht van de door deze voorwaarden verleende rechten is ten strengste verboden.

Indien, om welke reden dan ook, een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze voorwaarden ongeldig is, heeft de ongeldigheid van deze bepaling geen enkele invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden, die van kracht blijven.

Het nalaten van een van de partijen om een ??recht of gerechtelijke actie onder deze voorwaarden uit te oefenen, kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht of dergelijke actie.

Contact

Voor opmerkingen over de werking van de site kunt u contact opnemen met Huttopia:

– Voor algemene zaken stuurt u een e-mail naar: [email protected]
– Voor onderwerpen die te maken hebben met persoonlijke gegevens stuurt u een e-mail naar: [email protected]
– Per post naar HUTTOPIA, Internet Service, Route du Chapoly, 69290 St Genis les Ollières, Frankrijk.

Fotocredits

© Pierrick VERNY
© Romain ETIENNE / ITEM
© Manu REYBOZ
© Image&Co Eric MEGRET
© Céline VAUTEY
© Neal BADACHE
© Sébastien Nestolat