WETTELIJKE BEPALINGEN

We willen u vriendelijk verzoeken om deze wettelijke bepalingen aandachtig door te lezen. Deze voorwaarden gaan over uw wettelijke rechten en verantwoordelijkheden die van toepassing zijn zodra u deze website gebruikt. Als u online een reservering doet, dan moet u kennis nemen van onze algemene verkoopvoorwaarden.

UITGEVER

Deze website is ontworpen door HUTTOPIA SA, een bedrijf met een vennootschappelijk kapitaal van € 7 814 792, 40, dat sinds 11/10/1999 is ingeschreven in het handels – en vennootschapsregister van Lyon onder het nummer Lyon 424 562 890

Adres: rue du Chapoly, 69290 SAINT GENIS LES OLLIERES

Telefoon: +33 4 37 64 22 33
Intracommunautair btw-nummer: FR 15 424 562 890
Hoofdredactrice en verantwoordelijke voor het maken van de website: Céline Bossanne

HOSTING

De hosting van deze website wordt verzorgd door het bedrijf OELIS, 178, Boulevard Antonio Vivaldi, 42000 SAINT ETIENNE

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van deze website blijft het eigendom van HUTTOPIA SA, de enige houder van de intellectuele-eigendomsrechten op deze inhoud.

De internetgebruikers verbinden zich ertoe om geen gebruik te maken van deze inhoud; iedere volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is strikt verboden en kan een delict vormen inzake namaak.

Iedere volledige of gedeeltelijke reproductie van de merken of logo’s van het concern die is gebaseerd op elementen van de website zonder uitdrukkelijke toestemming van HUTTOPIA SA is dan ook verboden, in de zin van het artikel L.713-2 van het wetboek intellectuele eigendom.

BEPERKING VAN VERANTWOORDELIJKHEID EN UITSLUITINGEN VAN GARANTIE

HUTTOPIA SA doet haar best om zorg te dragen voor de juistheid van de informatie die op de website staat en de website regelmatig bij te werken. Het kan echter voorkomen dat er foute informatie op de website staat of dat er informatie ontbreekt, vooral door typfouten of fouten in de lay-out. Als u dit soort fouten ontdekt, dan vragen wij u dit aan ons door te geven zodat de nodige correcties kunnen worden gemaakt.
HUTTOPIA SA behoudt zich het recht voor om de elementen van de website naar eigen goeddunken aan te passen. In het kader van haar beleid voor het updaten en verbeteren van de website, kan HUTTOPIA SA beslissen om deze voorwaarden aan te passen.
Iedere op de website gepubliceerde informatie waarbij een datum is vermeld, is slechts geldig op de aangegeven datum. Zo behoudt HUTTOPIA SA zich het recht voor om eender welk aanbod of het gehele aanbod op de website zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.
HUTTOPIA SA kan niet garanderen dat de toegang tot de website www.huttopia.com niet wordt onderbroken. Het kan voorkomen dat de service wordt onderbroken door problemen bij het onderhoud of reparaties, als gevolg van IT-problemen, door een storing van de internetservice of door andere onvoorziene omstandigheden.

HUTTOPIA SA kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welke directe of indirecte schade als gevolg van of volgend op de verspreiding van een virus door een derde via onze website waardoor uw informaticasysteem kan worden aangetast doordat u zich met deze website hebt verbonden, deze website gebruikt hebt of door deze website hebt gebrowset. Op dezelfde manier kan HUTTOPIA SA niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade of bijkomstige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, technisch defect, verspreiding van vertrouwelijke documenten, verlies van gegevens), noch voor eender welke soort van indirecte schade, die plaatsvindt tijdens of in verband met het gebruik van de website.

NEWSLETTER

Als u zich op de website inschrijft om nieuwsbrieven te ontvangen over de campings en vakantiedorpen van HUTTOPIA, dan ontvangt u per e-mail informatie over onze diensten. Deze nieuwsbrieven zijn van informatieve aard en u kan zich op ieder moment uitschrijven door op de link onderaan de nieuwsbrief te klikken die hiervoor is bedoeld.

SPELLETJES EN WEDSTRIJDEN

In bepaalde periodes kan het zijn dat HUTTOPIA SA wedstrijden, gratis spelletjes en aanbiedingen op de website aanbiedt. Hiervoor gelden speciale bepalingen die u kan bekijken op de pagina’s dier hieraan gewijd zijn.

HYPERLINKS

Om de toegang tot andere websites die bijkomende informatie kunnen verschaffen te vergemakkelijken, kan HUTTOPIA SA een bepaald aantal links op de website toevoegen. We kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een website van een derde waartoe de internetgebruiker via de website toegang zou hebben. De maatschappij HUTTOPIA beschikt niet over de middelen om de inhoud van deze websites te controleren en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat ze tijdelijk onbeschikbaar zijn, noch voor de inhoud, reclame of andere elementen.

Omgekeerd kunnen externe websites hyperlinks bevatten die naar de website verwijzen. Een dergelijke link kan niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HUTTOPIA SA.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden worden geregeld en geïnterpreteerd door de Franse wet.

CLAUSULE VAN ALGEMENE ORDE

Het is strikt verboden om de rechten die worden verleend via deze voorwaarden over te dragen of door te geven.
Als een bevoegde rechterlijke instantie om welke reden dan ook van mening zou zijn dat een bepaling van deze voorwaarden ongeldig is, dan is de ongeldigheid van deze bepaling op geen enkele manier van invloed op de rest van de voorwaarden, die van kracht blijven.
De niet-uitoefening door een van de partijen van een recht of gerechtelijke stappen krachtens deze voorwaarden kan niet worden beschouwd als afstand doen van een dergelijk recht of dergelijke gerechtelijke stappen.

CONTACT

Als u opmerkingen heeft over de werking van de website, dan kunt u contact opnemen met Huttopia:
– Door een e-mail te sturen naar info@huttopia.com

– Door een brief te sturen aan HUTTOPIA, Service Internet, Route du Chapoly, 69290 St Genis les Ollières, Frankrijk.

FOTOKREDIET

© Pierrick VERNY
© Romain ETIENNE / ITEM
© Manu REYBOZ
© Image&Co Eric MEGRET
© Céline VAUTEY
© Neal BADACHE

brochure

Volg ons